ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 2

GYFITNESS TRAINING & WELLNESS CENTER

BETAINE HCL

BETAINE HCL

ราคาปกติ $28.00 USD
ราคาปกติ ราคาช่วงลดราคา $28.00 USD
การลดราคา ขายหมดแล้ว
  •  Prevents Low Stomach Acid
  •  Aids With Protein Digestion
  •  Promotes Enzyme Activity

Revive Supplements Betaine HCL is a natural digestive aid designed to support healthy digestion and nutrient absorption. Betaine HCL is a naturally occurring compound that is found in beets and other vegetables, and is known to help increase stomach acid levels.

Optimize Stomach Acid

Hydrochloric acid is produced in the stomach during the digestive process. When stomach acid levels are low, optimal amounts of hydrochloric acid are not produced. This may put you at risk for the development of conditions such as hypochlorhydria. Betaine HCL is used to supplement this hydrochloric acid production and restore normal levels of stomach acid.

Key Ingredients

Betaine hydrochloride (HCL) is sometimes used as a supplement to aid digestion by increasing stomach acid levels. It's also suggested for supporting nutrient absorption, exercise performance, and liver health.

Pepsin 1:3000 is a digestive enzyme supplement that helps break down dietary proteins in the stomach. It can be used to support digestion, especially in cases of protein digestion problems.


ดูรายละเอียดทั้งหมด