ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 2

GYFITNESS TRAINING & WELLNESS CENTER

PHENTA PLEX HARDCORE PRE-WORKOUT

PHENTA PLEX HARDCORE PRE-WORKOUT

ราคาปกติ $45.00 USD
ราคาปกติ ราคาช่วงลดราคา $45.00 USD
การลดราคา ขายหมดแล้ว
Flavor

PHENTA PLEX

This hardcore preworkout will give you skin ripping pumps, laser focus, and energy without the crash! Crush your workouts with this Pharma Grade PWO Catalyst. The ingredients in this all-in-one pre workout work together to improve muscle endurance, increase energy, and produce a prolonged sense of euphoria to take your workouts to the next level.

TAKE A LOOK AT THE INGREDIENTS THAT MAKE THIS PREWORKOUT STAND OUT FROM THE REST. 

Eleuthero Root Extract, similar to ginseng, acts as a stimulant and adaptogen to reduce fatigue, increase energy, boost immunity, help the body deal with stress, and may improve cognitive function. This can be important if you’re following a calorie-restricted diet and exercising for fat loss. Synephrine HCL, also known as Bitter Orange, elevates focus and supports appetite control. Hordenine HCL, a nootropic derived from Bitter Orange, promotes energy and focus. Some resources indicate it helps the body use stored fat for energy.

Beta Alanine is an amino acid which enhances energy levels, supports muscular endurance, and improves performance. It is also known to block fatigue and prevent the accumulation of lactic acid in the muscles, allowing the body to function better and longer.

Taurine is a non-essential amino acid which in addition to hydration, improves brain function, enhances athletic performance, and supports faster recovery while supporting fat burning.

SUGGESTED USE:

Take 1 scoop with 8oz of cold water 15-30 minutes before training.

ดูรายละเอียดทั้งหมด