ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 3

GYFITNESS TRAINING & WELLNESS CENTER

SUPERHUMAN® SUPREME PREWORKOUT

SUPERHUMAN® SUPREME PREWORKOUT

ราคาปกติ $50.00 USD
ราคาปกติ ราคาช่วงลดราคา $50.00 USD
การลดราคา ขายหมดแล้ว
Flavor
  • Intense Energy & Focus
  • Enhanced Blood Flow & Nitric Oxide Production
  • Increased Training Endurance & Recovery

Product Highlights

  • 300mg Caffeine + 200mg N, N-Dimethylphenetylamine Citrate // Extreme Energy
  • 7g Citrulline + 100mg S7 //  Enhanced Blood Flow & Nitric Oxide
  • 3.5 Beta Alanine + 2.5g Betaine // Enhanced Endurance & Recovery
When it comes to crushing your workouts, the key can all come down to how
prepared you are before you even step into the gym. Alpha Lion Superhuman
Supreme is designed to address all aspects that you need to dominate every
aspect of your workout. Starting with energy and focus aspect, 300mg of
caffeine, 200mg of Juniper berry extract, 200mg N,N
Dimethylphenethylamine Citrate and 75mg of N-Methyl Tyramine HCL
combine as a powerful central nervous system blend. Pumps are addressed with a premium dose of 7g citrulline malate, 1g of Taurine and 100mg of the novel S7 to maximize pumps with blood vessel relaxation and endogenous nitic oxide production. You’ll also benefit from enhanced training endurance and power output with 3.5g of beta alanine and 2.5g of betaine anhydrous and enhanced nutrient absorption with the inclusion of 50mg of AstraGin. From top to bottom, Alpha Lion Superhuman
Supreme is designed to power you through your workout, day in and day out.
Don’t just be a beast in the gym, be a Superhuman.

ดูรายละเอียดทั้งหมด