ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 2

GYFITNESS TRAINING & WELLNESS CENTER

TURMERIC+

TURMERIC+

ราคาปกติ $40.00 USD
ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน $40.00 USD
ลดราคา ขายหมดแล้ว
  •  Support cardiovascular health
  •  Promote a healthy immune system
  •  Promote antioxidant activity

Revive Supplements Turmeric+ is a natural supplement designed to support a healthy inflammatory response, boost immune function, and improve overall well-being. Made with premium-grade turmeric root extract and black pepper fruit extract, this powerful formula is packed with antioxidants that help protect your body against oxidative stress and promote healthy aging.
Turmeric, a member of the ginger family, has been used for centuries in Ayurvedic medicine for its powerful anti-inflammatory and antioxidant properties. Our Turmeric+ supplement contains a potent dose of curcumin, the active ingredient in turmeric responsible for its many health benefits. We have also added black pepper fruit extract to enhance the absorption and bioavailability of curcumin.

Support joint & organ health

Daily use of our supplements for inflammation can provide you with the support you have been looking for so you can make the most of your days. If you need help limiting inflammation, look no further than our best-selling Turmeric+ capsules.

Key Ingredients

Curcumin C3 Complex

Curcumin C3 Complex is an extract derived from the rhizomes (roots) of the plant Curcuma longa, also known as turmeric.

Ginger Extract

Ginger contains chemicals that might reduce nausea and swelling. These chemicals seem to work in the stomach and intestines, but they might also help the brain and nervous system to control nausea.

Boswellia Extract

Boswellia serrata contains chemicals that might decrease swelling and increase the body's immune response. Extracts of the Boswellia serrata sap have been taken by mouth for therapeutic purposes.

ดูรายละเอียดทั้งหมด